De BMI (Body Mass Index) is een veel gebruikte maat voor het vaststellen van het ideale lichaamsgewicht.

Met behulp van de BMI wordt aan de hand van de lichaamslengte en het lichaamsgewicht een beoordeling gegeven van het gewicht. Als normale waarde voor lichaamsgewicht wordt een BMI van 20-25 aangehouden, deze waarde komt globaal overeen met een percentage lichaamsvet van 12-20% voor mannen en 20-30% voor vrouwen.

> BMI minder dan 19
U heeft ondergewicht. Het is belangrijk dat u gewichtstoename realiseert.
> BMI tussen 19 en 24
U heeft een prima gewichtProbeert u dit gewicht te behouden!
> BMI tussen 25 en 30
U heeft overgewicht, afvallen is verstandig.
> BMI tussen 30 en 40
U heeft obesitas. Afslanken, eventueel in combinatie met een dieet, is een absolute noodzaak.
> BMI hoger dan 40
U heeft morbide obesitas. Uw overgewicht is levensbedreigend.
Neemt u contact op met uw huisarts.