Wat is pasen?
Pasen is een van de belangrijste Christelijke feesten. Met Pasen vieren de christenen vanuit hun geloof dat Jesus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

Hoe Zijn De Paashaas En Paaseieren ontstaan?
In de Germaanse tijd hingen ze rond om de paasstijd eieren inde bomen, het geen een overblijfsel zou […]